•  
 • IP-certifiering
 • Om Sigill
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för producenter

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller vill veta mer om vad certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning hittar du aktuell information. Funderar du på att certifiera din produktion eller bara vill veta mer, hittar du mer information i det gula fältet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Mer om Svenskt Sigill

Under den här menyn har vi samlat information för dig som vill veta mer om Svenskt Sigill. Här kan du läsa om våra kärnvärden, våra producenter
och se vilka produkter som är märkta med Svenskt Sigill.

Om Svenskt Sigill
Produkter

Se vilka råvaror och blommor som är certifierade enligt Svenskt Sigill. Här samlar vi även inspirerande recept, information kring råvarorna samt tips på hur du kan göra medvetna val när det gäller smak, kvalitet och klimat.  

Press

Läs våra pressmeddelanden och ladda hem bilder i vårt pressrum på Mynewsdesk.  

 
Svenskt Sigill och gentekniken

Inom Svenskt Sigill är inte GMO tillåtet, vare sig som foder eller vid odling av grödor. Här kan du läsa mer om varför vi gjort detta ställningstagande.

Frågan om GMO blev aktuell sedan gentekniskt förändrade grödor (GMO) introducerades inom EU och import av gentekniskt förändrade foderråvaror blev aktuellt. Svenska mejeriföretag sade nej till GMO-grödor som foder 1996 och följdes av samtliga branscher inom animalieproduktionen. Svenskt Sigill-märket och certifiering enligt standarden IP Sigill garanterar att GMO inte används i växtodling eller som foder till djur.

 • Vi säger inte nej till gentekniken som sådan
  Man måste skilja på användningen av genteknik som tillämpas i slutna kärl och GMO som sätts ut i naturen. Många viktiga vitaminer, aminosyror och läkemedel framställs med hjälp av gentekniskt förändrade bakterier i slutna kärl. Genteknik som sådan kan användas för att positivt verka för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

 • Svenska konsumenter vill inte ha GMO i dess nuvarande tillämpning
  Konsumentstudier sedan början av 2000-talet anger tydligt att en majoritet av konsumenterna värdesätter att svenska bönder inte odlar GMO-grödor och inte använder GMO-grödor till foder. Ett flertal konsumentstudier har visat att en majoritet av tillfrågade konsumenter är starkt kritiska till tillämpning av genteknik i odlingen och vill ha märkning.

  Konsumentföreningen Stockholm har årligen kartlagt medlemmarnas värderingar sedan 1998. Även om den negativa attityden minskat sedan 1998 så är en majoritet fortfarande negativ 2012 och kan inte tänka sig att köpa GMO-produkter. Man är orolig över teknikens tillämpning och kritisk till bioteknikföretagen och patenten på utsäde. Dagens tillämpningar d v s huvudsakligen herbicid- eller insektsresistens uppfattas inte heller tillföra konsumentnytta.

 • Hållbar utveckling är vår ledstjärna
  Vi tycker att det är viktigt att man jobbar på alla fronter för att hitta metoder som säkerställer grödornas förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna och att vi kan ha en trygg livsmedelsförsörjning i framtiden. Växtförädling är ett viktigt spår, liksom att arbeta med moderna tekniker som genmodifiering. Det finns dock alldeles för starka frågetecken för flera av dagens tillämpningar av GMO. Utvecklingen genom genmodifiering av herbicidresistenta grödor som soja har t ex givit upphov till ogräs som i sin tur är resistenta mot ogräsmedlen vilket inte är hållbart. (Läs mer Ökad användning och dokumenterad resistens mot växtskyddsmedel hos ogräs i Brasiliens sojaproduktion, Christel Cederberg, SIK) Ansvaret för miljöpåverkan, oönskad spridning av pollen och ekonomisk skada är idag inte tydligt eller reglerat, och makten över maten internationellt sett ligger till allt för stor del hos bioteknikföretagen.

 • Vi vill därför erbjuda ett GMO-fritt alternativ
  Svenskt Sigill erbjuder ett kvalitetssäkrat och certifierat alternativ där förbud mot odling av och utfodring med GMO-grödor ingår i standarden som kontrolleras av en oberoende part.