fält

Fakta om matproduktion och klimat

Hur kan klimatpåverkan från produktionen av mat och blommor i Sverige minska? Det vet vi svaret på. Inom Svenskt Sigill tittar vi alltid på det vetenskapliga läget när vi uppdaterar våra regler. Ibland blir det en större genomgång som resulterar i en rapport och andra gånger väver vi in kunskapen direkt i våra regler. Här hittar du olika vetenskapliga genomgångar och rapporter som gjorts genom åren.

Så kan klimatpåverkan från primärproduktion i Sverige minska - rapport år 2020

Som underlag till en större uppdatering av klimatcertifieringen har vi låtit flera av landets främsta forskare titta på kunskapsläget just nu år 2020. Klicka på länken nedan för att komma till rapporten

RISE rapport 2019 121 Svenskt Sigill Klimatcertifierad  2020 03 11 .pdf>>

Underlagsrapporter 2008-2012

Klimatcertfieringen startade år 2010 och inför detta togs ett stort underlagsmaterial fram. Här kan du djupdyka i hur klimatpåverkan från produktionen av mat och blommor såg ut under den perioden. 

Underlagsrapporter för utveckling av reglerna 

2008-1 Klimatpåverkan vid produktion och fiske av fisk och skaldjur.pdf>>

2009-1 Klimatpåverkan från primärförpackningar.pdf>>

2009-2-Utsläpp av växthusgaser från foderproduktion.pdf>>

2009-3-Utsläpp av växthusgaser i mjölkproduktionen.pdf>>

2009-4-Utsläpp av växthusgaser vid produktion av nötkött.pdf>>

2009-5-Utsläpp av växthusgaser vid produktion av griskött.pdf>>

2009-6-Utsläpp av växthusgaser vid produktion av kycklingkött.pdf>>

2009-7-Utsläpp av växthusgaser vid produktion av ägg.pdf>>

2010-1-Klimatpåverkan från livsmedelstransporter.pdf>>

2010-2 Utsläpp av växthusgaser vid produktion av lammkött.pdf>>

2011-1 Utsläpp av växthusgaser i växtodling.pdf>>

2011-2 Primärproduktion förstudie köldmedium och energianvändning.pdf>>

2012-1 Recognition of equivalent certification systems.pdf>>

 

Så mycket minskar klimatpåverkan med klimatcertifiering 

2009 Kvantifiering-av-klimatcertifieringens-effekter-mjölk.pdf>>

2010 Kvantifiering-av-klimatcertifieringens-effekter-gris.pdf>>

2012 Kvantifiering-av-klimatcertifieringens-effekter-–-fisk.pdf>>

2012 Kvantifiering-av-klimatcertifieringens-effekter-–-kyckling-och-ägg.pdf>>

2012 Kvantifiering-av-klimatcertifieringens-effekter-–-nötkött.pdf>>

2012 Kvantifiering-av-klimatcertifieringens-effekter-–-växtodling.pdf>>