Klimatcertifierade blommor ger lägre utsläpp

Blommor som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än andra. Detta beror på att odlaren har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i odlingen vilket leder till klimatsmarta blommor.

Forskare tar fram åtgärder

När Svenskt Sigill tar fram regler för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på odling och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna på en plantskola eller i ett växthus och vad en odlare kan göra åt dem.
Vad gör odlaren för att minska klimatpåverkan?
Odlaren behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på plats på företaget. Reglerna ser olika ut för en plantskola som odlar utomhus och för de som odlar i växthus.

Växthus

För att minska klimatpåverkan från ett växthus blir det väldigt viktigt hur man sköter uppvärmning och isolering. Att byta energikälla för uppvärmningen till förnybar ger enormt stora effekter, upp till 80 % lägre klimatpåverkan från växthuset. Idag är många svenska växthus uppvärmda med förnybar energi även om de inte är klimatcertifierade. Andra regler som ger en klimatsmart odling av blommor och prydnadsväxter är:

  • Att använda energiväv eller plastfolie under vinterhalvåret för att isolera växthuset.
  • Att göra en energikartläggning och spara energi även om den är förnybar.
  • Att använda 100% förnybar el.
  • Att undvika kylanläggningar med syntetiska köldmedier, samt att se till att köldmedium inte läcker.

Plantskola

För att minska klimatpåverkan från en plantskola som odlar utomhus gäller liknande regler som för odling av grönsaker.