Svenskt Sigill. Hållbarhet på riktigt.

Den som jobbar med hållbarhet på riktigt vet att det inte finns några enkla svar på svåra frågor.

Hållbarhet på riktigt handlar om att väga frågor som klimat, djuromsorg och biologisk mångfald mot varandra för att på bästa sätt förflytta oss mot ett hållbarare samhälle.

Vi jobbar bara med svenska bönder i framkant och vårt hållbarhetsarbete är omfattande och krävande.

Men för dig är det enkelt. Välj god mat med Svenskt Sigill. De val du gör idag är den värld du får imorgon.