Djuromsorg är en grundsten inom allt som Svenskt Sigill gör. Det är mest effektivt ur klimatsynpunkt att tränga ihop djur i en lada och föda upp dem så snabbt som möjligt. Men så vill väl ingen ha det? Allra minst djuren själva.

En klimatsmart produktion får inte ske på bekostnad av att djuren ska ha det bra. Därför ingår många regler som går utöver svensk lagstiftning i Svenskt Sigill.

  Här är bara några exempel:

 • Alla djur ska vara friska och anslutna till ett djurhälsoskyddsprogram 
 • Djuren måste ha hel golvyta att vila på. Endast spaltgolv är inte tillåtet. 
 • Alla lamm ska få beta utomhus på grön mark 
 • Kycklingar har ordentligt med yta att springa och röra sig på. 
 • Kycklingarna ska ha något att göra, därför ska det finnas halm/höbalar eller andra plattformar som djuren kan picka på eller hoppa upp på.
 • Man måste lyfta upp en kyckling i taget för att minska risken för stress när det är dags för utlastning av kycklingarna ur stallet.
 • Alla nötkreatur, som hålls för köttets skull, ska få gå ute och beta hela dygnet under betesperioden. Enda undantaget är tjurar som av säkerhetsskäl inte alltid kan släppas ut.

 • Kor gillar att klia sig och få massage. Därför ska det finnas koborstar för alla lösgående djur.
 • Smärtlindring ska alltid användas vid operativa ingrepp.
 • Om djuren haft skador vid slakt eller vid kontroll på gården så följer vi alltid upp vad det beror på. Bonden måste göra åtgärder om hälsoläget försämras.
 • För att lammens mage ska hinna utvecklas och vänja sig vid att äta gräs innan de flyttas från mamman, får avvänjningen inte ske innan 8 veckors ålder.
 • För fisk gäller daglig kontroll av vattenkvalitet och beteende hos fiskarna samt humana metoder vid slakt. Läs mer om vår fiskcertifiering>>>

Det här är några smakprov på vilka regler som ingår för certifierade gårdar inom Svenskt Sigill. En viktig sak är förstås också regelbundna kontroller på gården som gör att missförhållanden upptäcks snabbare än på gårdar som inte är certifierade. 

Vill du riktigt nörda ner dig kan du läsa alla våra regelhandböcker som finns på vår webbplats för certifierade företag. 

Frågor och svar

Undrar du något mer kring Svenskt Sigill? Då bör du kunna hitta svaret här!

Följ oss på Facebook och Instagram

Håll dig uppdaterad om allting Svenskt Sigill