Svart ko på en äng

Djur som mår bra och lever ett naturligt liv

Djuromsorg är en grundsten inom allt som Svenskt Sigill gör. Det är mest effektivt ur klimatsynpunkt att tränga ihop djur i en lada och föda upp dem så snabbt som möjligt. Men så vill vi inte ha det. En klimatsmart produktion får inte ske på bekostnad av att djuren ska ha det bra.

Därför ingår många regler som går utöver svensk lagstiftning i Svenskt Sigill.  Här är bara några exempel:

  • Alla lamm ska få beta utomhus på grön mark 
  • Kycklingar har ordentligt med yta att springa och röra sig på 
  • Alla djur ska vara friska och anslutna till ett djurhälsoskyddsprogram 
  • Djuren måste ha hel golvyta att vila påHelt spaltgolv är inte tillåtet. 

Följ oss på Facebook