Oberoende kontroller på gården

Märkningen Svenskt Sigill får bara användas av företag som klarar de strikta reglerna som finns i en certifiering som kallas för IP Sigill. Kontroller av att reglerna följs sker varje år.

Bara mat och blommor som kommer från svenska gårdar med IP Sigill certifiering och som klarar alla kontroller får lov att använda vårt märke. Grunden för Svenskt Sigill är en tredjepartscertifiering vilket innebär att det inte är vi som gör reglerna som sköter kontrollerna. I stället är det oberoende revisorer som sköter kontrollerna.

Vartannat år åker revisorerna ut på gården och vartannat år gör bonden själv en genomgång av att allt är som det ska och skickar in det till revisorn. Att revisorn är oberoende av Svenskt Sigill gör kontrollen mer trovärdig och rättssäker.

Vid misstanke om brott mot reglerna

Ibland händer det att vi eller revisorerna får reda på att någon gård eventuellt inte följer våra regler fast de borde. Då agerar vi snabbt för att direkt följa upp vad som har hänt och det finns ett omfattande regelverk som vi följer:

Vi gör en anmälan till det kontroll/revisionsföretag som har hand om besöken på just det företaget. Då fattar de snabbt beslut om fallet ska utredas vidare eller om det ska avskrivas.

Om misstanken ska utredas gör kontrollföretaget en extrarevision på plats inom 3 dagar och den kan vara oanmäld så att inte företagaren vet att kontrollanten kommer.

Om det finns avvikelser får företaget 28 dagar på sig att rätta till dessa. Om det handlar om allvarliga brister som till exempel stängs företaget av tills problemet är löst eller blir uteslutet från certifieringen.

Kontrollföretaget meddelar oss om avstängda eller uteslutna företag och vi uppdaterar dagligen listan på certifierade företag som finns på www.sigill.se.

I de allra, allra flesta fall visar det sig handla om missförstånd eller oklarheter som snabbt kan åtgärdas. Vi har ju de bästa bönderna inom Svenskt Sigill ❤️

Du kan alltid kontakta oss om du har misstankar om fusk eller oegentligheter.

 

 

 

 

Kontakt

Svenskt Sigill ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem.