Cookiepolicy

Syftet med denna cookiepolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva på vilket sätt Sigill använder cookies på vår webbplats Sigill.se och Svensktsigill.se. För att se vilka cookies och tredjepartsleverantörer Sigill använder sig av, vänligen se cookie-inställningarna som går att återfinna längst ned på vår webbplats.  

Om cookies och liknande tekniker 

Med cookie avses en textfil som sparas vid uppkoppling mot en webbplats på din dator eller annan enhet så som mobiltelefon och surfplatta. Som besökare kan du ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies på din enhet om så önskas. Om du inte gör detta lagras cookies till och med ett bestämt utgångsdatum eller tills vidare. 

Sigill använder sig av vissa externa tjänster och dessa tjänster har egna kakor. Sådana kakor kallas tredjepartskakor. Vilka tredjepartskakor Sigill använder sig av framgår i våra cookie-inställningar.  

När vi hänvisar till cookies i denna policy omfattas även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare. I vissa fall skickar nämligen dessa tekniker och verktyg informationen vidare till tredje part på ett sätt som liknar cookies. Som exempel på sådana funktioner kan pixlar, local storage och session storage nämnas. 

Olika former av cookies 

Det finns huvudsakligen tre former av cookies: nödvändiga, analys och funktion samt marknadsföring.  

Nödvändiga 

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett säkert och korrekt sätt. Nödvändiga cookies kräver inte samtycke och behöver inte godkännas av besökaren. Det är därför inte möjligt att stänga av eller neka sådana cookies. 

Analys och funktion 

Dessa cookies ger information om hur webbplatsen används, vilket innebär en möjlighet att förbättra besökarnas användarupplevelse. Det finns också funktioner som gör att webbplatsen kommer ihåg dina inställningar. Cookies för analys och funktion måste godkännas av besökaren, och samtycket kan återkallas när som helst genom att avaktivera cookies i webbläsarinställningarna. Om besökaren väljer att inte godkänna cookies kan dock webbplatsens funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering kan därför medföra att webbplatsens tjänster inte fungerar som de ska.  

Marknadsföring 

Dessa cookies möjliggör personanpassade och relevanta annonser som baseras på besökarens surfbeteende. Den information som samlas in kan också kombineras med annan kund- och trafikdata som finns om besökaren. Cookies för marknadsföring måste godkännas av besökaren, och samtycket kan återkallas när som helst genom att avaktivera cookies i webbläsarinställningarna. 

Lagringstider 

Cookies kan ha tre olika lagringstider: 

  • Sessionen ut, det vill säga till dess att besökaren stänger webbläsaren. 

  • Viss tidsbegränsning, det vill säga att det finns en på förhand bestämd lagringstid för den specifika cookien. 

  • Tills vidare, det vill säga att cookien lagras till dess att besökaren avaktiverar/blockerar den.  

Cookies på denna webbplats 

Webbsidan använder såväl cookies som är nödvändiga som cookies för marknadsföring och analys. Cookies som är nödvändiga går inte att stänga av på samma sätt som cookies för marknadsföring eller analys och funktion. Som exempel på nödvändig cookie kan nämnas den information som sparas när du som besökare lägger i en vara i din varukorg. Som exempel på cookie för marknadsföring kan nämnas cookies från tredjepartsleverantörer i syfte att visa annonser som är relevanta och för enskilda användare.  

Cookies som innebär överföring till tredje land 

Användningen av vissa cookies kan komma att innebära en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). Vissa av våra tredjepartsleverantörer som placerar marknadsföring - och analyscookies har säte i USA vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs till just USA. För mer information om vad överföringen till tredje land innebär hänvisar vi till vår integritetspolicy enligt nedan. 

Hantering av cookies i dina inställningar  

Du kan när som helst välja att ändra dina inställningar för cookies på vår webbplats vilket hindrar framtida användning av din enhetsinformation för de olika angivna ändamålen. Du kan även raderar cookies (återkalla ditt samtycke) från din webbläsare. Nedan återfinns instruktioner för hur du raderar cookies från din webbläsare.   

Om vår personuppgiftsbehandling 

För mer information om dina rättigheter och hur vi skyddar din integritet, vänligen se vår Integritetspolicy.   

Om du har några frågor eller synpunkter angående vilken information vi behandlar och hur det sker kan du kontakta oss på info@sigill.se 

*** 

Mer information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen. 

Denna cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden. Den senast uppdaterade versionen finns alltid på webbplatsen.  

Senast uppdaterad: 2023-11-23.