landsväg

Om oss

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och omfattar dessutom både djuromsorg och livsmedelssäkerhet. ​

Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket. Regelverket kontrolleras på gården av oberoende kontrollanter eftersom märket bygger på en så kallad tredjepartscertifiering. 

För att få använda märkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna kvalitetssäkring går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. 

Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märkningen som innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån och dessutom har gjort åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Svensk mat och blommor med lägre klimatpåverkan helt enkelt. Läs mer om klimatcertifieringen>>>

Svenskt Sigill Naturbeteskött är märkningen som innebär att djuren har betat på svensk naturbetesmark och dessutom uppfyller reglerna för IP Sigill. Läs mer om naturbeteskött>>>

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras på gården av oberoende kontrollanter vartannat år.

Om du verkligen vill nörda ner dig i reglerna som ligger bakom märken inom Svenskt Sigill så kan du också läsa regelhandböckerna.