Schyssta arbetsvillkor från schyssta arbetsgivare

Svenskt Sigill Arbetsvillkor är en märkning som garanterar att all arbetskraft på gården eller vid odlingen har en god arbetsmiljö, schysst lön och goda arbetsvillkor. Både anställd och inhyrd arbetskraft omfattas av certifieringen.

Oavsett om du kommer till Sverige under en kort period för att plocka bär eller jobbar varje dag året om på en mjölkgård så ska du ha en schysst arbetsmiljö och schyssta villkor. Mat och blommor som bär märket Svenskt Sigill Arbetsvillkor, märket med de två händerna, innebär att företaget har en certifiering för arbetsvillkor. Certifieringen säkerställer att lagstiftning och branschriktlinjer följs samt att arbetare får lön i nivå med kollektivavtal. 

Svenskt Sigill Arbetsvillkor omfattar till exempel:

  • Introduktion av nyanställda och nödlägesberedskap
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, hantering av olyckor och tillbud
  • Arbetsrättsliga regler för både anställda och inhyrd arbetskraft
  • Boende - hygien, vatten 
  • Samt mycket mer

Som alla märken inom Svenskt Sigill familjen kontrollerar en oberoende revision att företaget följer reglerna för certifieringen.