fält

Hållbarhet på riktigt

Vi står för hållbarhet på riktigt från bönder i framkant. Våra regler är så mycket mer än svensk lag, samtidigt som Svenskt Sigill bara finns på svenska produkter. Djur ska må bra och trivas, det är grundläggande.   Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket.   

Hållbarhet på riktigt - en rörelse 

Hållbarhet på riktigt är en rörelse. Vi strävar efter ett hållbart samhälle men det är mycket kvar innan vi når dit. Därför måste vi hela tiden röra oss, förbättras och sätta målen högt. Vi behöver arbeta tillsammans med vetenskap och praktikProduktionen av mat och blommor är inte hållbar idag men om vi ska uppnå hållbarhet på riktigt måste vi fortsätta jobba, producera och samtidigt bli mer hållbara hela tiden.

Inte en enfrågemärkning

Hållbarhet är komplext, det går inte att titta på en fråga i taget om vi ska uppnå hållbarhet på riktigt. Det går inte att jobba med enkla svart/vita lösningar. Det går inte att ställa klimat mot djuromsorg eller biologisk mångfald mot en hög skörd. Hållbarhet på riktigt handlar om att jämka, kompromissa, väga många olika frågor mot varandra och samtidigt aldrig förlora förflyttningen framåt mot ett bättre och hållbarare samhälle.

Föda planeten inom de planetära gränserna

Vi kommer snart att vara 8 miljarder människor på jordklotet. Hur kan vi föda en växande befolkning utan att öka den negativa påverkan på klimatet och miljön? Det här är ett ämne som diskuteras flitigt just nu. Svenskt Sigill har inte alla svaren på dessa komplexa frågor men vi har många. Vi tror att vi måste ha en fortsatt hög produktion samtidigt som vi värnar djuren och naturen omkring oss. 

Följ oss på Instagram!

Häng med oss på Instagram. Där kan du få nyheter, tips och mer kunskap om Svenskt Sigill.