Hållbarhet på riktigt

Svenskt Sigill står för hållbarhet på riktigt från svenska bönder i framkant. Mat och blommor som produceras och hanteras här i Sverige av de mest ambitiösa bönderna som kan klara alla våra regler och kontroller.

Den som jobbar med hållbarhet på riktigt vet att det inte finns några enkla svar på svåra frågor. Hållbarhet på riktigt handlar om att väga frågor som klimat, djuromsorg och biologisk mångfald mot varandra för att på bästa sätt förflytta oss mot ett hållbarare samhälle. Vi jobbar bara med svenska bönder i framkant och vårt hållbarhetsarbete är omfattande och krävande.

Men för dig är det enkelt. Välj god mat med Svenskt Sigill. De val du gör idag är den värld du får imorgon.

Hållbarhet på riktigt - en rörelse 

Hållbarhet på riktigt är en rörelse. Vi strävar efter ett hållbart samhälle men det är mycket kvar innan vi når dit. Därför måste vi hela tiden röra oss, förbättras och sätta målen högt. Vi behöver arbeta tillsammans med vetenskap och praktik. Produktionen av mat och blommor är inte hållbar idag men om vi ska uppnå hållbarhet på riktigt måste vi fortsätta jobba, producera och samtidigt bli mer hållbara hela tiden.

Inte en enfrågemärkning

Hållbarhet är komplext, det går inte att titta på en fråga i taget om vi ska uppnå hållbarhet på riktigt. Det går inte att jobba med enkla svart/vita lösningar. Det går inte att ställa klimat mot djuromsorg eller biologisk mångfald mot en hög skörd. Hållbarhet på riktigt handlar om att jämka, kompromissa, väga många olika frågor mot varandra och samtidigt aldrig förlora förflyttningen framåt mot ett bättre och hållbarare samhälle. För bönderna handlar det om att följa ett hundratal olika regler och kriterier för att klara alla kontroller som ligger till grund för märkningen. 

Vetenskap och forskning möter praktik

Det ligger mycket arbete bakom varenda en av våra regler för Svenskt Sigill märkningen. Vi försöker i största möjliga mån att luta oss mot den senaste forskningen och den beprövade vetenskapen. Samtidigt ingår alltid särskilt kunniga bönder och odlare i våra grupper för regelutveckling. Allt för att säkerställa att det blir en bra balans mellan teori och praktik. 

Föda planeten inom de planetära gränserna

Vi kommer snart att vara 8 miljarder människor på jordklotet. Hur kan vi föda en växande befolkning utan att öka den negativa påverkan på klimatet och miljön? Det här är ett ämne som diskuteras flitigt just nu. Svenskt Sigill har inte alla svaren på dessa komplexa frågor men vi har många. Vi tror att vi måste ha en fortsatt hög produktion samtidigt som vi värnar djuren och naturen omkring oss. 

Flera märken - alltid hållbarhet i fokus

I Svenskt Sigill familjen finns det flera olika nivåer och märken. Tillvalsnivån Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Arbetsvillkor tillhör de vassaste miljömärkningarna i världen.