Logotyper Svenskt Sigill

Våra märken

I Svenskt Sigill familjen finns det flera olika nivåer och därför också flera märken. Tillvalsmärkena Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Arbetsvillkor bygger på Svenskt Sigills certifiering och sedan tillkommer ytterligare regler för respektive märke.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Råvaror från svenska gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. 

Svenskt Sigill Naturbeteskött. Från svenska djur som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald. 

Svenskt Sigill Arbetsvillkor. Sjysta arbetsvillkor för både anställda och inhyrd personal.