Våra märken inom Svenskt Sigill

I Svenskt Sigill familjen finns det flera olika nivåer och därför också flera märken. Tillvalsmärkena Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Arbetsvillkor bygger på Svenskt Sigills certifiering och sedan tillkommer ytterligare regler för respektive nivå på certifiering och märke.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck

Svenskt Sigill Naturbeteskött

För den biologiska mångfalden

Svenskt Sigill

Tar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan

Svenskt Sigill Arbetsvillkor

Från schyssta arbetsgivare