Logotyper Svenskt Sigill

Våra märken

I Svenskt Sigill familjen finns det flera olika nivåer och därför också flera märken. Tillvalsmärkena Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Arbetsvillkor bygger på Svenskt Sigills certifiering och sedan tillkommer ytterligare regler för respektive märke.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på mat och blommor från svenska odlare och bönder som jobbar hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det är konkreta åtgärder som görs i produktionen. De viktigaste reglerna handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering.

Dessutom ingår alla regler för Svenskt Sigill-nivån vilket innebär att ökad biologisk mångfald och djurvälfärd ingår. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och kontrolleras av oberoende revisorer på gården.

Läs mer om klimatcertifieringen>>>

 

Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Svenskt Sigill Naturbeteskött garanterar att köttet kommer från djur som betar på svenska naturbetesmarker. Naturbetesmarker är gräsmarker som inte gödslas eller bearbetas. De har stor biologisk mångfald och många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna lever där och behöver betande mular för att överleva. Dessutom ingår alla regler för Svenskt Sigill-nivån när det gäller t.ex. djurvälfärd och oberoende kontroller.

Läs mer om naturbeteskött>>>

 

Svenskt Sigill Arbetsvillkor

Sjysta arbetsvillkor för både anställda och inhyrd personal. Svenskt Sigill Arbetsvillkor är en märkning som garanterar att all arbetskraft på gården eller vid odlingen har en god arbetsmiljö, sjyst lön och goda arbetsvillkor. Både anställd och inhyrd arbetskraft omfattas av certifieringen.

Oavsett om du kommer till Sverige under en kort period för att plocka frukt eller jobbar varje dag året om på en mjölkgård så ska du ha en sjyst arbetsmiljö och sjysta villkor.

Läs mer om arbetsvillkor>>>