Klimatmärkt mat och blommor

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på mat och blommor från odlare och bönder som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Det är forskningsbaserade och konkreta förändringar som görs i produktionen och som har stor effekt för att minska klimatpåverkan.

Sveriges enda klimatcertifiering för mat och blommor

Klimatmärkningen är ett tillägg till Svenskt Sigill och därför får du också alla de fördelar som Svenskt Sigill står för när det gäller god djuromsorg, miljöansvar, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag plus ett mindre klimatavtryck förstås.  

De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen, som leder till ett minskat klimatavtryck, handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Svenskt Sigill Klimatcertifierad vilar på den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan.

Läs mer om hur klimatcertifieringen tas fram>>>

Effekten av klimatcertifiering

Maten vi äter står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Att istället köpa klimatcertifierade produkter gör stor skillnad. För olika typer av växtodling till exempel kommer klimatavtrycket att minska med minst 30% till år 2028, vilket är i nivå med Parisavtalet.

Vilka åtgärder som är viktigast för att minska klimatpåverkan från svenskt jordbruk kan du läsa mer om i den här rapporten

Läs mer om klimatcertifiering för olika typer av produktion här 👇

 

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck

Klimatcertifierade grisar har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatcertifierade grönsaker har mindre klimatavtryck

Det här skiljer en klimatcertifierad odlare från en vanlig. Läs mer

Klimatcertifierad kyckling har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska klimatpåverkan och därför är klimatcertifierad kyckling den enda som får grönt ljus för klimat i Världsnaturfonden WWFs Köttguide.

Klimatmärkta ägg har lägre klimatavtryck 

Halverat klimatavtryck och från hönor som har det bra. Läs mer

Klimatcertifierade blommor har mindre klimatavtryck

Detta gör odlaren för minskad klimatpåverkan i blomproduktionen.

Klimatcertifierat nötkött har lägre utsläpp

Det här gör bonden för att minska utsläppen av växthusgaser

Fakta om matproduktion och klimat

Vetenskapliga rapporter som ligger bakom reglerna i klimatcertifieringen hittar du här.