tulpaner

Klimatmärkt mat och blommor

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på råvaror och blommor från odlare och bönder som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Det är konkreta åtgärder som görs i produktionen och som har stor effekt för att minska klimatpåverkan. En klimatmärkning som gör skillnad.

Sveriges enda klimatcertifiering för mat och blommor

Klimatmärkningen är ett tillägg till Svenskt Sigill och därför får du också alla de fördelar som Svenskt Sigill står för när det gäller djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet.  

Svenskt Sigill driver den hållbara utvecklingen inom lantbruket när det gäller klimatfrågor, biologisk mångfald och hållbart vattenuttag. 

De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Svenskt Sigill Klimatcertifierad vilar på den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan.

Effekten av klimatcertifiering

Maten vi äter står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Att istället köpa klimatcertifierade produkter gör stor skillnad. Om du vill minska din klimatpåverkan ska du välja att köpa mat eller blommor som är kllimatmärkta.

Att klimatcertifiera en:  

  • kycklinguppfödning kan minska dess klimatpåverkan med upp till 25%. 
  • odling av vete, raps och potatis kan ge upp till 15% lägre utsläpp av växthusgaser. 
  • grisuppfödning kan minska växthusgasutsläppen med upp till 15%. 
  • mjölkgård kan leda till 15% lägre utsläpp av växthusgaser.  

Läs mer om klimatcertifiering för:

ägg

kyckling

nötkött

griskött

grönsaker 

blommor

fisk