tulpaner

Klimatmärkt mat och blommor

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på mat och blommor från odlare och bönder som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Det är forskningsbaserade och konkreta förändringar som görs i produktionen och som har stor effekt för att minska klimatpåverkan.

Sveriges enda klimatcertifiering för mat och blommor

Klimatmärkningen är ett tillägg till Svenskt Sigill och därför får du också alla de fördelar som Svenskt Sigill står för när det gäller god djuromsorg, miljöansvar, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag plus ett mindre klimatavtryck förstås.  

De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen, som leder till ett minskat klimatavtryck, handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Svenskt Sigill Klimatcertifierad vilar på den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan.

Läs mer om hur klimatcertifieringen uppdateras >>>

Effekten av klimatcertifiering

Maten vi äter står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Att istället köpa klimatcertifierade produkter gör stor skillnad. För olika typer av växtodling kommer klimatavtrycket att minska med minst 30% till år 2028, vilket är i nivå med Parisavtalet.

Vilka åtgärder som är viktigast för att minska klimatpåverkan från svenskt jordbruk kan du läsa mer om i den här rapporten>>>

Läs mer om klimatcertifiering för:

ägg

kyckling

nötkött

griskött

grönsaker 

blommor

fisk