tomater

Press

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och omfattar dessutom både djuromsorg och livsmedelssäkerhet. ​ Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket. Reglerna kontrolleras på gården av oberoende part. 

Våra senaste nyheter, bloggar och pressmeddelanden hittar du i vårt pressrum på Mynewsdesk