Klimatcertifierade blommor har mindre klimatavtryck

Blommor som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har ett mindre klimatavtryck. Detta beror på att odlaren har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i odlingen vilket leder till klimatsmarta blommor.

Forskare tar fram åtgärder

När Svenskt Sigill tar fram regler för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på odling och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna på en plantskola eller i ett växthus och vad en odlare kan göra åt dem.
Vad gör odlaren för att minska klimatpåverkan?
Odlaren behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på plats på företaget. Reglerna ser olika ut för en plantskola som odlar utomhus och för de som odlar i växthus.

Växthus

För att minska klimatpåverkan från ett växthus blir det väldigt viktigt hur man sköter uppvärmning och isolering. Att byta energikälla för uppvärmningen till förnybar ger enormt stora effekter, upp till 80 % lägre klimatpåverkan från växthuset. Idag är många svenska växthus uppvärmda med förnybar energi även om de inte är klimatcertifierade. Andra regler som ger en klimatsmart odling av blommor och prydnadsväxter är:

 • Att använda en mycket stor andel förnybar energi redan idag och 100 % förnybart till 2028. 
 • Återanvänder växtnäring för att minska behovet av att köpa in gödsel.
 • Att använda energiväv eller plastfolie under vinterhalvåret för att isolera växthuset.
 • Att göra en energikartläggning och spara energi även om den är förnybar.
 • Att använda 100% förnybar el.
 • Att undvika kylanläggningar med syntetiska köldmedier, samt att se till att köldmedium inte läcker.

Plantskola

För att minska klimatpåverkan från plantor som odlas utomhus är det viktigast att få så många plantor som möjligt i förhållande till den mängd gödsel och energi som behövs. Många plantor för lite input helt enkelt. Gödslingen ska också vara så precis och exakt som möjligt. Då har odlaren gjort något åt de största utsläppen av växthusgaser.    

Det här gör en klimatcertifierad odlare:  

 • Gör åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på plantskolan 
 • Gör åtgärder för att minska övergödning av våra vatten, t.ex. har en bevuxen 6 m bred remsa intill vattendrag för minskad avrinning av växtnäring till vattnet 
 • Vattnar sina grödor med vatten från hållbara källor. 
 • Stallgödsel ska spridas på ett sätt som minskar riskerna för att lustgas bildas och kan gå upp i luften.  
 • Friska plantor som ger stor skörd ger låga klimatavtryck per planta, odlaren ger plantorna gödsel och vatten om och när det behövs och följer noga upp vad odlingen behöver.  
 • Använder förnybar energi, 100 % förnybart till år 2028 
 • Använder 100 % förnybar el 
 • Sparar energi genom till exempel sparsam körning som minskar utsläppen när maskiner behövs i odlingen.  

Här kan du läsa mer fakta om mat och klimat 

Eller varför inte kika på hur en grönsaksodling kan minska sin klimatpåverkan

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck

Klimatcertifierade grisar har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatcertifierade grönsaker har mindre klimatavtryck

Det här skiljer en klimatcertifierad odlare från en vanlig. Läs mer

Klimatcertifierad kyckling har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska klimatpåverkan och därför är klimatcertifierad kyckling den enda som får grönt ljus för klimat i Världsnaturfonden WWFs Köttguide.

Klimatmärkta ägg har lägre klimatavtryck 

Halverat klimatavtryck och från hönor som har det bra. Läs mer

Klimatcertifierade blommor har mindre klimatavtryck

Detta gör odlaren för minskad klimatpåverkan i blomproduktionen.