Klimatcertifierad kyckling har mindre klimatavtryck

Kyckling som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än annan kyckling. Detta beror på att bonden har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i produktionen vilket leder till ett mer klimatsmart kött. Därför är klimatcertifierad kyckling också den enda som får grönt ljus för klimat i Världsnaturfonden WWFs Köttguide.

Forskare tar fram åtgärder

När Svenskt Sigill tar fram regler för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på matproduktion och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna på en gård och vad en bonde kan göra åt dem. I produktionen av kyckling är fodret en nyckelfråga för att minska klimatavtrycket. Men friska djur, gödsel och energi till stall och maskiner är också viktiga delar.

Vad gör då bonden för att minska klimatpåverkan?

Bonden behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på plats på gården.Lägre klimatavtryck med forskningsbaserade åtgärder

För att minska klimatpåverkan måste bonden följa en lång rad forskningsbaserade åtgärder som gör att gårdens klimatavtryck minskas. Här är några exempel på regler för en klimatcertifierad kycklingproduktion:

  • Använder en begränsad mängd soja och enbart certifierad soja.
  • Friska djur som mår bra växer också bra. Djurhälsoprogram och uppföljning är viktigt för en minskad klimatpåverkan.
  • Bonden utfodrar noga efter djurens näringsbehov och åtgärdar eventuellt foderspill. 30% av fodret måste också vara klimatcertifierat.
  • Använder redan idag sparsamt körsätt och gör energikartläggningar. Till 2028 är det 100% förnybar energi som gäller.

Djuren går alltid först

Det mest klimatsmarta sättet att föda upp kyckling för kött är att ha många djur på liten yta och som snabbt blir slaktfärdiga. Det tycker inte vi är OK för det är också viktigt att djuren har ett bra liv för att köttet ska smaka gott på många sätt.
Därför har vi regler som en klimatcertifierad bonde måste följa som säkerställer att djuren har det bra. Till exempel måste bonden följa dessa regler:

Kycklingarna ska kunna springa runt och röra på sig. Kycklingarna har nästan dubbelt så mycket plats att röra sig på som i vanliga uppfödningar. 22 kg kyckling/m2.
Kycklingarna ska ha något att göra, därför ska det finnas halm/höbalar eller andra plattformar som djuren kan picka på eller hoppa upp på.
För att minska stress ska utlastning ur stallet ske genom att man lyfter upp en kyckling i taget.

Kika gärna in hos klimatcertifierade Bjärefågel för att se hur klimatcertifierad kyckling föds upp i praktiken.

Vänligen godkänn marknadskakor för att se videoinnehållet

Ändra inställningar


Minskning av klimatpåverkan

Beräkningar visar att klimatavtrycket för en kyckling som föds upp på en gård som följer reglerna för en klimatcertifiering är 20-25 procent lägre än andra. Världsnaturfonden WWF ger Svenskt Sigill Klimatcertifierad kyckling grönt ljus för klimatkriteriet i sin Köttguide. Ingen annan kyckling klarar de höga kraven för minskad klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck

Klimatcertifierade grisar har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatcertifierade grönsaker har mindre klimatavtryck

Det här skiljer en klimatcertifierad odlare från en vanlig. Läs mer

Klimatcertifierad kyckling har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska klimatpåverkan och därför är klimatcertifierad kyckling den enda som får grönt ljus för klimat i Världsnaturfonden WWFs Köttguide.

Klimatmärkta ägg har lägre klimatavtryck 

Halverat klimatavtryck och från hönor som har det bra. Läs mer

Klimatcertifierade blommor har mindre klimatavtryck

Detta gör odlaren för minskad klimatpåverkan i blomproduktionen.

Klimatcertifierat nötkött har lägre utsläpp

Det här gör bonden för att minska utsläppen av växthusgaser

Fakta om matproduktion och klimat

Vetenskapliga rapporter som ligger bakom reglerna i klimatcertifieringen hittar du här.