Klimatcertifierat nötkött ger lägre utsläpp

Nötkött som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än annat nötkött. Detta beror på att bonden har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i produktionen vilket leder till ett mer klimatsmart kött.

Forskare tar fram åtgärder

När Svenskt Sigill tar fram regler för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på matproduktion och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna på en gård och vad en bonde kan göra åt dem. I produktionen av nötkött har kon själv en stor klimatpåverkan genom metan från idisslingen. Men foder, gödsel och energi till stall och maskiner är också viktiga delar.

Lägre klimatavtryck med forskningsbaserade åtgärder

Bonden behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på plats på gården. För att minska klimatpåverkan måste bonden följa en lång rad forskningsbaserade åtgärder som gör att gårdens klimatavtryck minskas. Här är några exempel på regler för en klimatcertifierad nötköttsproduktion:

  • Friska djur som mår bra växer också bra. Djurhälsoprogram och uppföljning är viktigt för en minskad klimatpåverkan.
  • Bonden analyserar fodret och utfodrar noga efter djurens näringsbehov och åtgärdar eventuellt foderspill.
  • Använder ingen soja eller oljepalmsprodukter från områden där odlingen ofta har en stor klimatpåverkan.
  • Använder redan idag sparsamt körsätt och gör energikartläggningar. Till 2028 är det 100% förnybar energi som gäller.
  • Vid odling av foder måste bonden se till att göra åtgärder som gör att mer kol binds i marken, till exempel lämna halm i fält efter skörd eller se till att marken är bevuxen under vintern.

Djuren går alltid först

Det mest klimatsmarta sättet att föda upp kor för kött är att ha många djur på liten yta som inte får gå ut och beta och snabbt blir slaktfärdiga. Det tycker inte vi är acceptabelt. För det är också viktigt att djuren har ett bra liv för att köttet ska smaka gott i magen.
Därför har vi regler som en klimatcertifierad bonde måste följa som säkerställer att djuren har det bra. Till exempel måste bonden följa dessa regler:

  • Kor är betesdjur och därför ska kor gå ute och beta hela dygnet under betesperioden.
  • Djuren ska ha en bekväm och hel golvyta att vila på. Helt spaltgolv är inte tillåtet.
  • Kor gillar att klia sig och få massage. Därför ska det finnas koborstar för alla lösgående djur.
  • Om djuren haft skador vid slakt eller vid kontroll på gården så följer vi alltid upp vad det beror på. Bonden måste då göra åtgärder om hälsoläget hos korna försämras.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck