Klimatcertifierade grisar har mindre klimatavtryck

Griskött som är märkt med Svenskt Sigill Klimatcertifierad har ett mindre klimatavtryck eftersom bonden har gjort rätt saker på gården. Klimatsmart griskött är klimatcertifierat och svenskt. Genom att följa reglerna för Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bonden kunnat minska gårdens utsläpp av växthusgaser, det finns forskning som visar detta.

Forskare tar fram åtgärder

När Svenskt Sigill tar fram reglerna för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på lantbruk och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna på en modern grisgård och vad en bonde kan göra åt dem.

Vad gör bonden för att minska klimatpåverkan?

Bonden behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på gården. De stora utsläppen på en grisgård handlar mindre om fossilt bränsle än vad man kanske kan tro. Både foder och gödsling är stora utsläppskällor som bonden kan göra mycket för att minska. Fokus ligger på analyser, uppföljning och systematik i arbetet.

Exempel på åtgärder:

  • att använda foder med låg klimatpåverkan
  • att ha friska grisar
  • att vara väldigt noga med vilken gödsel som sprids och var
  • Givetvis ska inte bonden använda fossilt bränsle om det går att undvika så regler kring sparsam körning och användning av 100% förnybar el är också viktiga för att minska utsläppen.

Att få ut mycket av det vi vill ha till en liten insats är det viktigaste och då blir en hög foderskörd, att få mycket kött från varje gris och att använda mineralgödsel med låg klimatpåverkan andra bra åtgärder.

Djuren ska må bra och tas om hand på rätt sätt

Vi på Svenskt Sigill låter alltid djurens välmående gå före en minskad klimatpåverkan. Om vi ska ha och äta djur behöver de ha ett bra liv först. Därför ingår alltid de regler som finns för djuromsorg inom Svenskt Sigill även på klimatcertifieringsnivån. Det klimatsmartaste är kanske att trycka in många djur på liten yta men det mår djuren dåligt av och det går alltid före för oss på Svenskt Sigill.