Klimatmärkta ägg har lägre klimatavtryck 

Klimatcertifierade ägg från Lantägg har halverat klimatavtryck samtidigt som hönorna mår bra och bonden gör åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. I hela kedjan från foderproduktion till ägg måste bönderna göra en lång rad forskningsbaserade åtgärder, som har lett fram till ett ägg med ett halverat klimatavtryck. 

Ägg är generellt en mycket bra källa till protein som samtidigt har låga växthusgasutsläpp. En färsk rapport från forskningsinstitutet RISE visar att ägg har lägst klimatpåverkan av alla animaliska livsmedel på 1,2 kg CO2 per kilo ägg.  Med en klimatcertifiering kan klimatpåverkan dessutom minska med runt hälften. 

Djur som mår bra 

Med en klimatcertifiering ligger fokus på både miljöaspekter och att djuren ska ha ett bra liv. I äggproduktionen är det också väldigt viktigt att ha friska hönor som mår bra och trivs. Friska djur är helt enkelt klimatsmart.  

Klimatcertifierade hönor får: 

  • Gå fritt och ha tillgång till att gå ut - året runt.
  • Mer plats att röra sig på än vad svensk lag kräver.
  • Fri tillgång till grovfoder som till exempel halm att picka i för att tillgodose sitt naturliga pickande och krafsande beteende. Då blir hönorna lugnare och det minskar risken att de hackar på varandra. 
  • Besök av oberoende kontrollanter på gården som ser till att djuren har det bra och att allt går rätt till, samma som för alla Svenskt Sigill-märkta produkter. 

Så minskas klimatavtrycket från klimatcertifierade ägg 

Klimatpåverkan från produktionen av ett ägg handlar till tre fjärdedelar om fodret. Därför handlar många av insatserna för klimatcertifieringen av ägg just om foderproduktionen. För att minska klimatpåverkan från fodret till hönorna har bonden:  

  • Soja från områden med skövling av regnskog är förbjuden.
  • Gjort åtgärder för att binda kol i marken i stället för att den ska avgå till luften som till exempel koldioxid. 
  • Använt precisionsteknik vid spridning av gödsel så att rätt mängd gödsel hamnar nära plantan som tar upp den och växer bättre.
  • Endast använt lustgasrenad mineralgödsel, utöver stallgödsel, vilket innebär en minskning av klimatgasutsläppen från mineralgödseln med 50 % procent. 
  • Samtidigt måste bonden ta hänsyn till den biologiska mångfalden med till exempel blommande fältkanter som ger mat och husrum till pollinerande insekter och fåglar. 

Reglerna för klimatcertifierade ägg har baserats på forskningsrapporter från bland annat forskningsinstitutet RISE och har tagits fram i samarbete mellan handel, näring, djurskydds- och miljöorganisationer bland annat.  

 

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck

Klimatcertifierade grisar har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatcertifierade grönsaker har mindre klimatavtryck

Det här skiljer en klimatcertifierad odlare från en vanlig. Läs mer

Klimatcertifierad kyckling har mindre klimatavtryck

Detta gör bonden för att minska klimatpåverkan och därför är klimatcertifierad kyckling den enda som får grönt ljus för klimat i Världsnaturfonden WWFs Köttguide.

Klimatmärkta ägg har lägre klimatavtryck 

Halverat klimatavtryck och från hönor som har det bra. Läs mer

Klimatcertifierade blommor har mindre klimatavtryck

Detta gör odlaren för minskad klimatpåverkan i blomproduktionen.