Svenskt Sigill Naturbeteskött-för den biologiska mångfalden

Naturbetesmarkens artrikedom gör den till en av de absolut viktigaste markerna för att säkerställa den biologiska mångfalden i Sverige. Naturbetesmark vårdas bäst genom att kor eller får betar där.  

Svenskt Sigill Naturbeteskött är garanterat

Kött som bär märket Svenskt Sigill Naturbeteskött är kontrollerat av en oberoende revisor. Detta innebär att du kan känna dig trygg med att det kött du äter kommer från ett djur som betat på riktigt naturbete och har levt ett gott liv.

Naturbetesmarker minskar

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Naturbetesmarkerna har skapats av djurens mular och behöver betas ordentligt för att dessa arter ska finnas kvar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna kraftigt varje år och detta är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Djur som mår bra

Djur som betar på naturbetesmarker lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. De ska beta på naturbetesmarker minst halva betesperioden.

Passa på att besöka Linnéa och August på Björntorps gård i Småland som föder upp djur på naturbete

Vänligen godkänn marknadskakor för att se videoinnehållet

Ändra inställningar

Gott kött av fin kvalitet

Naturbeteskött har en högre halt av Omega-3- fettsyror. Djuren ska vara väl slaktmogna innan slakt vilket ger ett välsmakande, mört och extra saftigt kött till dig som konsument.