Svenskt Sigill märket

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och omfattar dessutom både djuromsorg och livsmedelssäkerhet. ​Svenskt Sigill är grunden som alla våra tillvalsmärkningar som Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Arbetsvillkor vilar på.

105 kontrollpunkter för varje grönsak

Egentligen är det ju helt galet att det ska finnas 105 kontrollpunkter för en enda grönsak. Men hållbarhetsarbete på riktigt är komplicerat och det gäller att ta ett helhetsperspektiv om det ska fungera på sikt. Med Svenskt Sigill-märkningen vill vi göra det enkelt för dig att hitta mat som är både miljömärkt och svensk. Därför jobbar vi bara med de allra bästa svenska odlarna, som är i framkant inom hållbarhetsområdet. De odlarna som klarar att följa 105 forskningsbaserade kontrollpunkter, för varje morot.

Öka mängden insekter, fåglar och vilt

Alla våra certifierade odlare måste göra olika åtgärder för att öka den biologiska mångfalden runt sina odlingar. Odlaren väljer åtgärder utifrån en lista och måste sedan komma upp i ett visst antal poäng för att klara nivån för Svenskt Sigill. 

Här är exempel på vad odlarna gör:

  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter.
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter.

Läs mer om hur vi jobbar för att öka den biologiska mångfalden >>>Kontroller varje år

Bara mat och blommor som kommer från gårdar med Svenskt Sigill certifiering får lov att använda vårt märke. Grunden för Svenskt Sigill är en tredjepartscertifiering vilket innebär att det inte är vi som gör reglerna som sköter kontrollerna. Istället är det oberoende revisorer som sköter att kontrollerna sker varje år. 

Läs mer om våra olika certifieringar >>>

Odlat och förpackat i Sverige

När du köper mat eller blommor märkta med Svenskt Sigill kan du vara säker på att den är odlad, född, uppfödd, producerad, slaktad, förädlad och förpackad i Sverige. Svenskt Sigill garanterar spårbarhet hela vägen tillbaka till den enskilda gården eller odlingen. I vissa fall till och med till det specifika fält där grödan har växt.

Läs mer om vår garanti för svenskt ursprung >>>

Bevattning från hållbar källa

Vatten är en resurs som vi för det mesta har gott om i Sverige. Men med ett förändrat klimat där extremt väder med torka eller översvämningar blir vanligare behövs anpassning av odlingen. Bevattning blir vanligare och då behöver den ske på ett hållbart sätt. Därför ställer Svenskt Sigill krav på att bevattning måste ske från en källa som kan hantera uttaget utan att orsaka någon skada på vattenlevande djur eller påverka vattendraget nedströms.