Svenskt Sigill märkt fisk är hållbarare 

Kanske lite oväntat nog så finns det fisk som är märkt med Svenskt Sigill. Vi tycker att fiskar ska behandlas som djur, att vi ska stoppa in mindre fisk än vi får ut från uppfödningen och att vi ska sluta fiska ut våra hav. 

Mer fisk ut än in 

På fiskodlingar idag utfodras uppfödd fisk med stora mängder fiskmjöl som kommer från vildfångad fisk och detta kan bidra till utfiskning av våra hav. Det ska inte gå åt mer fisk än vad man får ut av uppfödningen. Vid uppfödning av fisk märkt med Svenskt Sigill får man därför endast utfodra med en begränsad mängd fiskmjöl eller fiskolja. Fiskmjölet som används ska dessutom alltid vara certifierat. En certifiering ser till att fisket har skett med omsorg om miljön och lokala fiskbestånd.  

Fiskar är djur 

När man köper fisk och skaldjur märkta med Svenskt Sigill så vet man att djuren har fötts upp i en miljö där man uppfyllt en rad olika åtgärder för en god djuromsorg. Exempelvis har man dagligen följt upp hälsa och beteende, sett till att vattenkvaliteten är god och givetvis hanterat fiskarna på ett sjyst sätt, hela vägen från uppfödning av yngel till slakt. 

Smittskyddsarbete sker för att hålla fiskar och skaldjur friska och minska risken för att de behöver behandlas med antibiotika och andra läkemedel. 

Vattnet i bassängerna recirkuleras och utnyttjas effektivt, högst 10 % av vattenvolymen får bytas ut per dag. 

Om förädling av fisk eller skaldjur sker på den certifierade anläggningen finns strikta regler kring livsmedelssäkerhet. 

Klimatcertifierad fisk har dessutom lägre klimatavtryck

Fisk och skaldjur som är märkta med Svenskt Sigill Klimatcertifierad har fötts upp på gårdar där man dessutom har gjort allt för att minska klimatpåverkan.   

 Exempel på åtgärder hos klimatcertifierade uppfödare som ger lägre klimatavtryck:  

  • Åtgärder vidtas kontinuerligt för att spara energi
  • 100 % förnybar el
  • Ännu mer begränsad användning av fiskmjöl och fiskolja 
  • Återanvändning av kväve och fosfor i fiskarnas gödsel genom att gödsel och spillvatten används som växtnäring på åkrar eller i växthus  

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

För ett minskat klimatavtryck