Pernilla och Andreas satsar för framtidens grönsaksodling på sin gård Erikstorp utanför Mariestad. Gården har följt Svenskt Sigills regler sedan innan de tog över företaget. Det innebär bland annat att de har en speciell åker där de bara odlar blommor. För att insekter, fåglar och vilt ska trivas.

På Erikstorps gård odlar Pernilla, Andreas och deras anställda bland annat zucchini, jordgubbar, gurka och kål av flera olika sorter. Det här är deras andra säsong sedan de tog över gården från Pernillas föräldrar som också var engagerade i Svenskt Sigill. 

Att jobba med miljön och hållbarheten är en självklarhet samtidigt som det gäller att få en bra skörd med så mycket förstklassiga grönsaker som det bara är möjligt.

En liten zucchiniplanta är redo för plantering

Mer blommor och bin

För att följa en viktig del i Svenskt Sigills regler som handlar om att öka mängden insekter, fåglar och vilt har de en åker där de sår blommor på våren. Blommorna hjälper till att ge både mat och boplatser till insekter, fåglar och vilt under sommar och höst.

Läs mer om Svenskt Sigills arbete för den biologiska mångfalden>>>

Planerna är många för framtiden och i det dagliga jobbet fattar de hela tiden små beslut för att till exempel kunna minimera sin körning med traktorn, återanvända plastkrukor, optimera mängden gödsel och vatten till varje planta. Det är ingen lätt uppgift att följa de 105 kontrollpunkterna som gäller för all odling av grönsaker i fält! 

Läs mer om vad som ingår i Svenskt Sigills regler för odling>>>