På slätterna runt Karlsfälts gård utanför Ystad betar en besättning med helt unika får. Här på Österlen bor nämligen Sveriges enda klimatcertifierade får. En fårflock som har fått flera arbetsuppgifter för miljön.

Som Svenskt Sigill-certifierad bonde eller odlare jobbar du med livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Det kan till exempel handla om hur länge djuren ska få gå på bete eller vilket foder de ska ha. Har du gått ett steg längre och är Svenskt Sigill Klimatcertifierad så tillkommer att du ska jobba för att minska din produktions klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för certifieringen kan gården på olika sätt minska utsläpp av växthusgaser. Ha friska välmående djur, använda foder med låg klimatpåverkan och växla om från fossil till förnybar energi är tre viktiga åtgärder.

– Vi tycker att det är givet att man gör allt man kan för miljön, säger Erik O R Bengtsson som driver Karlfälts gård.

Anledningen till att han valde att ha klimatcertifierad lammuppfödning var att han ville differentiera produkten, helt enkelt få den att sticka ut på marknaden.

– Mycket av grundjobbet hade vi redan gjort. Då var det inte så mycket extra jobb att göra detta också, säger Erik. Vi gör ingen hemlighet av att vi vill vara bäst i Sverige. Det här är verkligen Formel 1.

Lammkött året om

I dagsläget (hösten 2020) har han 150 tackor av raserna Gute, Gotland, Salfork, Texel och finull. Raserna har olika förutsättningar för dräktighet, och tack vare detta kan gården göra perioden för betäckning lång och på så vis ha tillgång till lammkött året om. Cirka 260 lamm brukar det bli på ett år. Allt på lammen används. Ingenting blir över. Lammkött, inälvor, ull och kött från tackorna – allt tas om hand. Till exempel blir ullen filtar och skinnen blir interiörskinn.

– Vi ger kunden mer än bara en vacker sak, vi ger dem känslan av att vara med i en helhet som bidrar till framtiden, menar Erik.

Får + golf = sant

Det som har blivit nästa miljösteg för gården och fåren är att de satsar på ekosystemtjänster. Gården lånar ut fåren för att ersätta gräsklippare och röjsågar på golfbanor. Fördelarna blir att golfklubben slipper bränna diesel, slipper mantimmar och de slipper även att ha en maskinpark. De sätter upp ett staket runt området och låter fåren göra jobbet i stället. Och det finns en annan trevlig fördel med samarbetet enligt Erik:

– Du spelar bättre golf när du ser får. Du får ett lugnare golfspel och då spelar du bättre.

Effektiva ogräsbekämpare

Sedan några veckor har fåren även fått ett annat uppdrag. Ystad kommun har stora problem med jättebjörnloka. Jättebjörnloka är en stor invasiv växt som tränger ut andra växter. Den har ett giftigt ämne som är mycket irriterande för huden. Du kan få brännblåsor och rodnader som varar i veckor.

Lokan sprider sig med frö. En enda planta kan få 50 000 frön på ett år så det gäller att stoppa dem innan de blommar. Bekämpar man den inte växer det snabbt upp stora täta bestånd som är två till tre meter höga. Men med konsekvent betning kan man utrota de envisa plantorna.

Nu testar Ystads kommun ett samarbete med Karlfälts gård där fåren hjälper till att hålla dem i schack. Fåren betar gärna jättebjörnlokan. De gillar nämligen saften som finns i lokan och är inte känsliga för saften som vi människor.

Bidrar till biologisk mångfald

Att använda får som bekämpningsmetod är till stor nytta för miljön. När fåren betar bidrar de till ökad biologisk mångfald genom att gödsla och hålla markerna öppna.

Metoden är också mindre tidskrävande än att röja bort lokan manuellt. Jättebjörnlokan växer gärna i områden där det är mycket vatten och lite svårtillgängligt. Och till sist, människor slipper utsättas för jättebjörnlokans gift när man röjer mekaniskt.

– Sedan är det en kul grej för nejden, för turismen. Du kan åka runt och titta på ett levande lantbrukslandskap tack vare fåren. Det har en lugnande och läkande effekt på alla parter. En vacker tanke, menar Erik.

Fortsatt samarbete?

I dagsläget har kommunen skrivit ett ettårigt avtal med Karlfälts gård, så vi får se om det blir en fortsättning. För att utrota jättebjörnlokan behöver du ha ett konsekvent betestryck i minst sju år. Samarbetet har fungerat bra hittills så vi får hoppas att Ystads kommun inser alla miljöfördelar med fåren och fortsätter ett tag till – och att fler kommuner tar efter deras exempel med naturlig och miljövänlig växtbekämpning.

Karlfälts gårds mantra är: Djur, natur och människor i symbios.

– Vi tror att varje produkt och tjänst som vi levererar ska vara bra för djuren, naturen och människan, sammanfattar Erik.
Det är bara att konstatera att det är något som de satsar stenhårt på att leva upp till.

/Av Lena Sjöberg, praktikant digital kommunikatör på Svenskt Sigill hösten 2020