Svenskt Sigill chips kommer från utmärkt potatis

Vad är chips med Svenskt Sigill märke? Potatis som får bära miljömärkningen Svenskt Sigill kommer från svenska odlare som jobbar hårt för att minska miljöpåverkan och öka antalet insekter, fåglar och vilt vid sina fält. Varje potatis går att spåra till vilken gård den kom ifrån och oberoende kontrollanter ser till att reglerna för Svenskt Sigill följs.

Öka mängden blommor, fåglar och insekter

Varje odlare måste göra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden runt sina odlingar. Det betyder att odlaren ser till att det finns mer blommor, insekter, humlor, fåglar och vilt i odlingslandskapet. Odlaren väljer från en lista vilka åtgärder som passar för platsen och måste då komma upp i ett visst antal poäng för att kvalificera sig för märkningen. 

Exempel på åtgärder odlaren kan göra är att: 

  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter.
  • Plantera eller lämna blommande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter. 

Läs mer om hur vi jobbar för att öka den biologiska mångfalden >>> 

Blommande fältkant där humlorna trivs, hos en Svenskt Sigill odlare

Hållbart vattenuttag för bevattning

Om fälten skulle behöva vatten en torr och solig sommar så måste odlaren se till att den mängd vatten som används kommer från en källa som kan hantera att vatten pumpas därifrån. Uttaget av vatten ska inte leda till någon skada på vattenlevande djur eller påverka vattendraget nedströms.  

Oberoende kontroller på gården

Svenskt Sigill bygger på en så kallad tredjepartscertifiering, det innebär att oberoende revisorer åker ut på gården för att se till att odlaren har följt alla regler. Om du misstänker fusk med vårt märke kan du alltid kontakta oss.  

Garanterad svensk råvara och spårbarhet

Varje potatis går att spåra tillbaka till vilken gård den kom ifrån, ofta går det till och med att ta reda på vilket fält den växte på. När du köper chips märkta med Svenskt Sigill kan du alltid vara säker på att potatisen är odlad, producerad, förädlad och förpackad i Sverige.   

Så mycket mer än bara svenskt ursprung

Detta är bara ett urval av alla de över 100 regler som en potatisodlare måste följa för att få leverera potatis till chips som bär miljömärkningen Svenskt Sigill. Arbete för att minska risken för växtnäringsläckage som kan leda till övergödning av sjöar och hav, ha så friska grödor som möjligt och mycket mer ingår också. 

Här hittar du fler snabba fakta om Svenskt Sigill >>> 

Svenskt Sigill jobbar bara med svenska bönder i framkant och vårt hållbarhetsarbete är både omfattande och krävande. Men för dig är det enkelt. Välj god mat med Svenskt Sigill. De val du gör idag är den värld du får imorgon. 

 

Frågor och svar

Undrar du något mer kring Svenskt Sigill? Då bör du kunna hitta svaret här!

Hållbarhet på riktigt

Svenskt Sigill står för hållbarhet på riktigt från svenska bönder i framkant. Mat och blommor som produceras och hanteras här i Sverige av de mest ambitiösa bönderna som kan klara alla våra regler och kontroller.