Årets klimatbonde - för bönder i framkant

Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna men i diskussionen om vilken mat som är bäst ur klimatsynpunkt, glöms bonden ibland bort. Genom de förändringar som gjorts och som fortfarande görs har svensk primärproduktionen blivit världsledande. Det vill vi på Svenskt Sigill Klimatcertifierad uppmärksamma, lyfta de goda exemplen och bidra till en hållbarare och mer klimatsmart värld.

Årets klimatbonde presenteras stolt av Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märkningen för mat och blommor producerade i Sverige med lägre klimatpåverkan. Årets klimatbonde presenteras av Svenskt Sigill och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE.

Kriterier för Årets Klimatbonde 2022

 • Du är en primärproducent, det vill säga odling och skörd av vegetabilier, mjölk- och äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde.
 • Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas. Du arbetar målmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan. Detta innebär bland annat att du: 
  • Minskar användningen av energi och använder mer förnybart 
  • Är effektiv med gödslingen 
  • Använder foder och gödsel med låg klimatpåverkan 
  • Tar väl hand om dina djur så att de håller sig friska  
 • Du har din produktion i Sverige.
 • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
 • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Nominera dig senast den 17 maj 2022 genom att skicka en beskrivning av varför du är en värdig vinnare till info@sigill.se 

Vikentomater blev Årets Klimatbonde år 2021>>>

Gårdsfisk blev Årets Klimatbonde år 2020 >>>

Nibble Gårdsgris blev Årets Klimatbonde är 2019 >>>