Årets klimatbonde - för bönder i framkant

Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna men i diskussionen om vilken mat som är bäst ur klimatsynpunkt, glöms bonden ibland bort. Genom de förändringar som gjorts och som fortfarande görs har svensk primärproduktionen blivit världsledande. Det vill vi på Svenskt Sigill Klimatcertifierad uppmärksamma, lyfta de goda exemplen och bidra till en hållbarare och mer klimatsmart värld.

Årets klimatbonde presenteras stolt av Svenskt Sigill Klimatcertifierad. Svenskt Sigill Klimatcertifierad är märkningen för mat och blommor producerade i Sverige med lägre klimatpåverkan. Årets klimatbonde presenteras av Svenskt Sigill och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE.

Kriterier för Årets Klimatbonde 2021

  • Du är en primärproducent, det vill säga odling och skörd av vegetabilier, mjölk- och äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas.
  • Du har din produktion i Sverige.
  • Du arbetar målmedvetet för att minska din verksamhets klimatpåverkan.
  • Du är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. Du har en koldioxidsnål produktion.
  • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
  • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Nominera dig senast den 20 april 2021 genom att skicka en beskrivning av varför du är en värdig vinnare till info@sigill.se 

 

Gårdsfisk blev Årets Klimatbonde år 2020 >>>

Nibble Gårdsgris blev Årets Klimatbonde är 2019 >>>